7. Sınıf Tam Sayılarla İşlemler Quiz-2

Her doğru cevap 20 puandır.Sınav 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Yanlış doğruyu götürmeyecektir.
 1. 20 öğrencinin bulunduğu bir sınıftan bir başkan ve bir başkan yardımcısı kaç farklı biçimde seçilebilir?

 2. 2
  39
  40
  380

 3. 3 çocuklu bir ailenin çocuklarının cinsiyet dağılımı kaç farklı biçimde olabilir?

 4. 1
  3
  8
  27

 5. 6 kişinin katıldığı bir yarışta ilk üç derece kaç farklı biçimde gerçekleşebilir?

 6. 15
  60
  120
  216

 7. 6 kişinin katıldığı bir yarışta tüm sıralama kaç farklı biçimde gerçekleşebilir?

 8. 66
  6!
  5!
  65

 9. "çilek" kelimesindeki harflerin yerdeğiştirmesi ile anlamlı veya anlamsız kaç farklı kelime yazılabilir?

 10. 120
  60
  3125
  625