10. Sınıf Noktanın Analitiği Quiz-2

Her doğru cevap 20 puandır.Sınav 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Yanlış doğruyu götürmeyecektir.
 1. A(x,y) noktası koordinat düzleminin 2. bölgesinde ise B(-y,x) hangi bölgededir?

 2. 1
  2
  3
  4

 3. A(k-3,8-k) noktası koordinat düzleminin 1. bölgesinde ise k kaç farklı tamsayı değeri alabilir?

 4. 3
  4
  5
  7

 5. A(-1,5) noktasının B(5,-3) noktasına olan uzaklığı kaçtır?

 6. 6
  8
  9
  10

 7. A(-4,1) noktasının B(1,k) noktasına olan uzaklığı 13 br ise k nın alabileceği değerler toplamı kaçtır?

 8. 2
  5
  -1
  -3

 9. A(-1,5) ile B(5,-3) noktalarının orta noktası aşağıdakilerden hangisidir?

 10. (2,1)
  (-3,4)
  (4,2)
  (3,-4)