8. Sınıf Asal Sayılar Quiz-1

Her doğru cevap 20 puandır.Sınav 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Yanlış doğruyu götürmeyecektir.
 1. Asal sayılar hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 2. Negatif asal sayı yoktur.
  Tüm asal sayılar tam sayıdır.
  En küçük asal sayı 1 dir.
  10 dan küçük 4 adet asal sayı vardır.

 3. En küçük asal sayı kaçtır?

 4. 0
  1
  2
  3

 5. Aşağıdakilerden hangisi asal sayı değildir?

 6. 17
  29
  39
  47

 7. 10 ile 30 arasında kaç tane asal sayı vardır?

 8. 5
  6
  7
  8

 9. İki basamaklı en büyük asal sayının rakamları toplamı kaçtır?

 10. 15
  16
  17
  18