7. Sınıf Kesir Problemleri Quiz-1

Her doğru cevap 20 puandır.Sınav 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Yanlış doğruyu götürmeyecektir.
 1. 24 sayısının 3/8 i kaçtır?

 2. 6
  9
  12
  64

 3. 3/8 i 24 olan sayı kaçtır?

 4. 6
  9
  12
  64

 5. Bir memur maaşının 1/3 ünü harcayınca elinde 1200 TL si kalyor. Memurun maaşı kaç TL dir?

 6. 1800
  2400
  3000
  3600

 7. Bir deponun 3/5 i doludur.Depodaki 12 litre su kullanılınca deponun 3/10 u dolu oluyor. Deponun tamamı kaç litre su alır?

 8. 24
  30
  36
  40

 9. 0,08 in 1/4 ü kaçtır?

 10. 0,32
  0,16
  0,04
  0,02