7. Sınıf Koordinat Düzlemi Quiz-3

Her doğru cevap 20 puandır.Sınav 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Yanlış doğruyu götürmeyecektir.
 1.   

  Yukarıdaki şekilde B noktası ile gösterilen yerin koordinatları aşağıdakilerden hangisidir?

 2. (1,-2)
  (2,-1)
  (2,1)
  (-2,-1)

 3. Aşağıdaki noktalardan hangisi diğerlerinden farklı bir bölgededir?

 4. (3,-2)
  (4,-1)
  (-3,1)
  (1,-1)

 5.   

  Yukarıdaki şekilde verilen A, B, C ve D noktalarından hangi ikisinin koordinatları toplamı birbirine eşittir?

 6. A ile B
  A ile C
  B ile D
  B ile C

 7.   

  Yukarıdaki koordinat düzleminde kırmızı renkle çizilmiş doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

 8. y=4
  y=4x
  x=4
  x+y=4

 9.   

  Yukarıda verilen koordinat düzleminde B ile gösterilen noktanın koordinatları toplamı kaçtır?

 10. -4
  -2
  0
  5