10. Sınıf Doğrunun Analitiği Quiz-5

Her doğru cevap 20 puandır.Sınav 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Yanlış doğruyu götürmeyecektir.
 1. x+2y=7 ve 3x-y=7 doğrularının kesişme noktası aşağıdakilerden hangisidir?

 2. (1,3)
  (-1,-4)
  (3,2)
  (2,-3)

 3. Aşağıdaki noktalardan hangisi -x+4y=5 doğrusunun üzerindedir?

 4. (1,1)
  (-1,1)
  (1,-1)
  (-1,-1)

 5. 4x-3y=12 doğrusunun y eksenini kestiği noktanın ordinatı kaçtır?

 6. -4
  -3
  3
  4

 7. 4x-3y=12 doğrusunun x eksenini kestiği noktanın apsisi kaçtır?

 8. -4
  -3
  3
  4

 9. 2x-5y=10 doğrusu A(n-1,n) noktasından geçtiğine göre, n kaçtır?

 10. -1
  -2
  -3
  -4