5. Sınıf Doğal Sayılar Quiz-1

Her doğru cevap 20 puandır.Sınav 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Yanlış doğruyu götürmeyecektir.
 1. Okunuşu "otuz iki bin yirmi yedi" olan sayı aşağıdakilerden hangisidir?

 2. 3227
  30227
  32027
  23027

 3. 12 345 124 sayısının on binler basamağındaki rakam kaçtır?

 4. 4
  1
  3
  5

 5. 4 , 10 , 16 , A , B biçimindeki sayı örüntüsündeki A+B toplamı kaçtır?

 6. 48
  50
  52
  54

 7. Dört basamaklı en küçük doğal sayının rakamları toplamı kaçtır?

 8. 1
  3
  5
  6

 9. Ayşe'nin 5 TL si vardır. Her hafta 4 TL biriktiren Ayşe'nin 6 hafta kaç TL si olur?

 10. 18
  23
  24
  29