7. Sınıf Denklem Kurma Problemleri Quiz-5

Her doğru cevap 20 puandır.Sınav 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Yanlış doğruyu götürmeyecektir.
 1. 20 sorudan oluşan bir sınavda her doğru cevaplanan soru için 6 puan verilirken, her yanlış cevap için 2 puan geri alınıyor. Bu sınavda tüm soruları cevaplayan bir kişi 48 puan aldığına göre, kaç soruyu yanlış cevaplamıştır?

 2. 8
  9
  10
  11

 3. Bir tel 12 eşit parçaya bölünüyor. Eğer bu tel 15 eşit parçaya bölünseydi her bir parça 2 cm daha kısa olacaktı. Buna göre, telin boyu kaç cm dir?

 4. 60
  90
  100
  120

 5. A kovasının hacmi, B kovasının hacminden 3 litre fazladır. Bir depo A kovası ile 30 seferde, B kovası ile 48 seferde doldurulabilmektedir. Buna göre, A kovasının hacmi kaç litredir?

 6. 6
  7
  8
  9

 7. A kovasının hacmi, B kovasının hacminden 3 litre fazladır. Bir depo A kovası ile 30 seferde, B kovası ile 48 seferde doldurulabilmektedir. Buna göre, deponun hacmi kaç litredir?

 8. 240
  300
  360
  480

 9. Bir otelde 15 oda vardır. Odalar 2 veya 4 kişiliktir. Tüm odalar tam kapasite ile dolu olduğunda odalarda toplam 48 kişi olduğuna göre, 4 kişilik kaç oda vardır?

 10. 8
  9
  10
  11