7. Sınıf Denklem Kurma Problemleri Quiz-4

Her doğru cevap 20 puandır.Sınav 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Yanlış doğruyu götürmeyecektir.
 1. Bir sayının 1/3 ü ile 1/4 ü arasındaki fark 8 ise, bu sayı kaçtır?

 2. 24
  48
  72
  96

 3. Üç sayıdan birincisi, ikincisinden 2 fazla, üçüncüsünden ise 10 eksiktir. Bu üç sayının toplamı 62 ise üçüncü sayı kaçtır?

 4. 16
  18
  28
  30

 5. Sude'nin 300 TL si, Ceren'in 120 TL si vardır. Sude hergün 12 TL harcıyor, Ceren ise hergün 8 TL biriktiriyor. Kaç gün sonra paraları birbirine eşit olur?

 6. 9
  10
  11
  12

 7. Bir sınıftaki kızların sayısı, erkeklerin sayısının 3 katından 2 eksiktir. Sınıf mevcudu 22 ise, sınıfta kaç kız öğrenci vardır?

 8. 6
  8
  14
  16

 9. Ali ile Veli'nin toplam 150 TL si vardır. Ali, Veli'ye 10 TL verirse paraları eşit olacaktır. Buna göre, Ali'nin kaç TL si vardır?

 10. 65
  70
  85
  90