7. Sınıf Denklem Kurma Problemleri Quiz-3

Her doğru cevap 20 puandır.Sınav 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Yanlış doğruyu götürmeyecektir.
 1. Bir çiftlikte tavuk ve tavşanlardan oluşan toplam 20 tane hayvan vardır. Bu hayvanların ayak sayıları toplamı 48 olduğuna göre, bu hayvanların kaçı tavşandır?

 2. 3
  4
  5
  6

 3. Ali'nin yaşı, Veli'nin yaşının 4 katından 7 eksiktir. 5 yıl sonra ikisinin yaşları toplamı 33 olacağına göre, Ali'nin şimdiki yaşı kaçtır?

 4. 12
  14
  15
  17

 5. Bir kumbarada 10 ve 25 kuruşluklardan oluşan toplam 24 madeni para vardır. Bu paraların toplam tutarı 450 kuruş ise, bu kumbarada kaç tane 10 kuruşluk vardır?

 6. 10
  12
  14
  16

 7. Fatma bir romanı hergün bir önceki gün okuduğu sayfa sayısının 2 katını okuyarak 4 günde bitiriyor. Kitap 300 sayfa olduğuna göre, Fatma 2. gün kaç sayfa okumuştur?

 8. 20
  40
  60
  80

 9. Ardışık 3 tek doğal sayının toplamı 123 olduğuna göre, ortanca sayı kaçtır?

 10. 39
  41
  43
  45