6. Sınıf Açı Çeşitleri Quiz

Her doğru cevap 20 puandır.Sınav 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Yanlış doğruyu götürmeyecektir.
 1. Aşağıdakilerden hangisi dar açı değildir?

 2. 50ο
  70ο
  88ο
  92ο

 3. Aşağıdakilerden hangisi geniş açı değildir?

 4. 152ο
  120ο
  95ο
  90ο

 5. Aşağıdakilerden hangisi dik açıdır?

 6. 25ο
  90ο
  165ο
  180ο

 7. Aşağıdakilerden hangisi dar açıdır?

 8. 0ο
  89ο
  90ο
  180ο

 9. Bir üçgenin iç açılar toplamı kaç dik açıya eşittir?

 10. 1
  2
  3
  4