7. Sınıf Oran Quiz-1

Her doğru cevap 20 puandır.Sınav 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Yanlış doğruyu götürmeyecektir.
 1. 54 kg elmanın, 90 kg portakala oranı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

 2. 4/9
  3/5
  5/6
  3/10

 3. Bir annenin yaşının kızının yaşına oranı 7/3 tür. Anne ile kızının yaşları toplamı 60 olduğuna göre, anne kaç yaşındadır?

 4. 36
  38
  40
  42

 5. İki sayının birbirine oranı 3/8 dir. Bu sayıların farkı 30 ise bu sayıların toplamı kaçtır?

 6. 66
  72
  78
  84

 7. Bir kumbarada 25 ve 50 kuruşluklardan oluşan toplam 48 tane madeni para vardır. Bu kumbaradaki 25 kuruşlukların sayısının, 50 kuruşlukların sayısına oranı 1/3 tür. Bu kumbarada kaç tane 25 kuruşluk vardır?

 8. 12
  15
  16
  18

 9. Aşağıdaki oranlardan hangisi diğerlerinden farklıdır?

 10. 15/20
  18/24
  30/48
  60/80