7. Sınıf Koordinat Düzlemi Quiz-2

Her doğru cevap 20 puandır.Sınav 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Yanlış doğruyu götürmeyecektir.
 1. A(-3,4) noktasının apsisi kaçtır?

 2. 3
  -4
  -3
  4

 3. A(-3,4) noktasının ordinatı kaçtır?

 4. 3
  -4
  -3
  4

 5. A(x-3,2x-1) noktası x ekseni üzerinde ise x kaçtır?

 6. 3
  -3
  1/2
  -1/2

 7. Aşağıdaki noktalardan hangisi koordinat düzleminin 1. bölgesindedir?

 8. (-3,1)
  (5,4)
  (0,-2)
  (3,-1)

 9. Aşağıdaki noktalardan hangisi x ekseni üzerindedir?

 10. (-2,0)
  (-3,-1)
  (0,1)
  (8,-1)